Testy bezpieczeństwa {okien PCV – Przykłady testów jakości. Testowanie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych części testowania nowych okien i drzwi i musi spełniać określone wymagania przepisów budowlanych. Znakiem dobrej jakości produktów jest aprobata Izby Budownictwa, która wyznacza ciężkie testy jakości. Jednym z ważnych rygorystycznych ocen okien i drzwi jest test PAS24,  jest jednym z minimalnych standardów w Polsce, któreokna powinny spełniać. Obejmuje to niezależną Instytucję certyfikującą odwiedzającą zakład produkcyjny na wszystkich etapach procesu produkcyjnego w celu przetestowania okien w ściśle określonych warunkach laboratoryjnych. Obejmuje ona czasowe ręczne ataki na najbardziej wrażliwe części drzwi za pomocą narzędzi, różne testy udarności i dołączanie ręcznych obciążeń do punktów blokowania.