Oprócz zapewnienia atrakcyjnego wykończenia mieszkania oraz zwiększonej prywatności, można też zastosować inne sposoby aby skierować promienie na pokój.

Folie na okna są łatwe do stosowania, nawet jeżeli masz dobrze zaprojektowane okna oraz drzwi. Szczególnie okna zyskają na wykorzystaniu folii okiennej. W dolnej części okna można zastosować folię, która zasłania widok z zewnątrz, jednocześnie pozwalając na przepływ promieni przez jego górną część. {Ofoliowanie okien może zdecydowanie zmienić poziom prywatności Więcej…

Mieszkasz przy hałaśliwej jezdni? Izolowanie mieszkania przed głośnym hałasem.

Mieszkasz przy hałaśliwej drodze? Izolowanie mieszkania przed głośnym hałasem. Z lokalnymi drogami bardziej zatłoczonymi niż kiedykolwiek – statystyki rządowe mówią, że ilość ruchu pojazdów mechanicznych na krajowych drogach wzrosła o 2%. Drogi wiejskie również stają się częściej ruchliwe co oznacza, że ??nie ma miejsca schronienia przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym w Więcej…